shopping_cart0 Krepšelis

Birutė Jasiūnaitė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje


Prekės nebeturime!

Apie prekę

Šioje knygoje etnolingvistiniu aspektu analizuojama apie 900 frazeologinių junginių, į kuriuos drauge su populiariais mitonimais įeina įvairių mitinio pasaulio realijų (drabužių, apavo, valgių, darbo įrankių, ūkio padargų, pastatų, augalų, gyvūnų, negyvosios gamtos objektų ir reiškinių) pavadinimai.

Aiškinantis frazeologizmų reikšmę ir motyvaciją, jų atsiradimo aplinkybes, plačiai remiamasi etninės kultūros kontekstu: tautosakos ir etnografijos medžiaga, įvairiomis liaudiškojo religingumo apraiškomis, senaisiais mitologiniais vaizdiniais.

Knygoje aptariami ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų, pirmiausia latvių, lenkų, baltarusių, rusų tradicinės kultūros artimi reiškiniai. Etnolingvistika – tarpdisciplininio pobūdžio kalbotyros sritis, todėl šią knygą galės skaityti ne tik kalbininkai, bet ir kitų humanitarinių disciplinų atstovai, ypač etnologai ir tautosakininkai. Ji skiriama ir visiems skaitytojams, kurie neabejingi senajam mūsų etninės kultūros paveldui. 

TurinysĮ. Įvadas / 9II. „Velnio kėdė" / 29Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia III. „Dievo pyragas" / 55Mitinio pasaulio daiktai tarmių posakiuose: valgis ir gėrimasIV. „Dievas kojas aunas" / 81Apdaras ir apavasV. „Raganos šluota" / 103Įrankiai ir padargaiVI. „Eina kaip velnias su taboka" / 139ĮvairenybėsVII. „Laumės pirštas" / 169Išorinės mitinių esybių kūno dalysVIII. „Tik velnio su ragais trūksta!" / 233Kitokia kūniškoji atributikaIX. „Velnio darželis" / 263AugalaiX. „Švento Jurgio arkliukas" / 303GyvūnaiXI. „Jono rasa" / 335Negyvosios gamtos objektai ir reiškiniaiXII. Vietoje išvadų: folkloriniai frazeologizmai reikšmės požiūriu / 357XIII. Literatūra / 380XIV. Frazeologizmų abėcėlinė rodyklė / 399XV. Summary / 433

2010 m.

440 p.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

© 2022. Leidiniai paštu