shopping_cart0 Krepšelis

Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė. Pėdos atminty...


2,90 €
Apie prekę

Leidinio scenarijui neatsitiktinai buvo pasirinkti K. Donelaitis, Maironis, V. Mykolaitis-Putinas, S.Nėris ir Just. Marcinkevičius. Kiekvienas iš jų lietuvių literatūroje paliko tokį pėdsaką, kuriuo eidamos rėmėsi kitos poetų kartos ir ateities kūrėjai.K. Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Jo poema „ Metai" – epinis kūrinys, atvėręs kelią grožinės lietuvių literatūros raidai. Ateinančiais metais minėsime šio iškilaus literatūros klasiko 300 m. jubiliejų.Maironis, kurio 150 metų jubiliejų minėjome pernai,sukūrė vieną gyvybingiausių lietuvių lyrikos tradicijų. Jo lyrikos stilius išlaikė savo vertę ir vėlesniais laikais. Šia tradicija rėmėsi ne vienas lietuvių poetas, pavyzdžiui, Salomėja Nėris, Justinas Marcinkevičius ir kt. Lietuvių lyrikoje Maironis atstovauja vyriškosios egzistencijos liudijimą. Jo kūryboje išpažįstama tėvynės meilė, garbinga Lietuvos praeitis, patriotizmas, kvietimas dirbti tautai.V. Mykolaitis-Putinas, kurio jubiliejų, 120 metų nuo poeto gimimo minime šiemet, į lietuvių literatūros klasikų būrįįsirašo savo prozos ir poezijos kūriniais. Pagrindiniai Putino simbolistiniai eilėraščių įvaizdžiai tampa žmogaus būties ženklais.S. Nėris – romantinės pasaulėjautos poetė, išpažintinės lyrikos klasikė. Ji istorinėje lietuvių lyrikoje įkūnijo moteriškąjį polių. Savo kūryboje poetė išsiskiria intymiu kalbėjimu, impulsyviu jausmų reiškimu. Šios iškilios poetės 110 metų gimimo jubiliejų minėsime 2014 metais.Just. Marcinkevičius – poetas, dramaturgas, prozininkas. Jo kūryboje kalbama apie žmogaus įsipareigojimą tėvynei, jos kultūrai. Rašto svarbą, būtinybę saugoti gimtąją kalbą, tautos papročius, savąją žemę. Kartu jis kalba apie žmogaus meilę – motinai, tėvynei. Kalba apie žmogaus kaltes ir galimybę atgailauti. Šio tautos dainiaus, kurio iškili dvasia gyva daugelio žmonių širdyse, kuris buvo tautos sąžinės balsas Atgimimo laikais, 85 metų jubiliejų minėsime 2015 metais.Visi minėti literatūros klasikai buvo iškilios savo meto asmenybės, palikusios labai gilų pėdsaką lietuvių literatūroje. Visi jie verti didžiulės pagarbos ir meilės. Tai poetai, be kurių neįsivaizduojama lietuvių literatūra. Todėl mūsų visų pareiga atiduoti deramą pagarbą šiems neeiliniams literatūros korifėjams.Kaip viename literatūros vakare yra pasakęs talentingas šviesaus atminimo aktorius ir skaitovas Laimonas Noreika, (literatūriniuose vakaruose skaitęs šių visų poetų kūrybą), kad prisilietęs prie šių kūrėjų poezijos gali pakilti ligi žvaigždžių.Norisi tikėti, kad scenarijai, skirti minėtiems poezijos klasikams, nors maža dalele pasitarnaus organizuojant renginius jų atminimui arba bent jau bus gairėmis, kuria linkme eiti. Sėkmės!

Leidykla „Lucilijus“, 2013 m.

86 psl.


Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų


© 2020. Leidiniai paštu