shopping_cart0 Krepšelis

Leidiniai paštu

Aldona Andrianova, Natalija Zinkevičienė. Garsų Č ir Dž tarimas


4,30 €
1 vnt.
Apie prekę

Šiame leidinyje aptariama garsų č’, č, dž’, artikuliacija, tarimo sutrikimai, korekcijos būdai. Daug medžiagos skirta šiems garsams įtvirtinti, jiems diferenci­juoti nuo painiojamų: sč, šč, žir kt. Nedaug diferencijavimo užduočių su retais garsais c, dz. Nėra atskirų pratybų minkštiesiems ir kietiesiems, nes, kaip minėta, kietųjų garsų č ir kalboje reta.

Vaikai, kurių kalbos raida normali, garsus č, dž kaip ir kitus sudėtingesnės artikuliacijos priebalsius išmoksta tarti penktaisiais gyvenimo metais. Užsitęsęs šių garsų iškraipymas, keitimas, praleidimas gali apsunkinti skaitymą ir rašymą mokykloje. Keblumų sudaro tai, kad tos pačios artikuliacijos ir tos pat darybos garsai išreiškiami nevienodai: č vienu ženklu, o – dviem (tas pats c ir dz).

Kietieji garsai č ir ypač lietuvių kalboje reti. Aptinkami daugiausia garsažodžiuose, nelietuviškos kilmės žodžiuose. Minkštųjų č ir gausu. Jie kai­taliojasi su priebalsiais t’, d’ (minkštaisiais), pvz.: antis – ančiai.

Aptariamieji garsai susideda iš dviejų dėmenų: sprogstamųjų t, d ir pučiamųjų š, ž. Dažnai šie garsai vadinami afrikatomis. Kai kurie fonetikos specialistai juos vadina sudėtiniais priebalsiais. Kiti (A. Pakerys, 2003, psl. 142) – priebalsiniais, sutaptiniais dvigarsiais.

Pagal logopedinėje literatūroje nusistovėjusias tradicijas ir kad vaikams būtų aiškiau, afrikatas, sutaptinius dvigarsius č, dž leidinyje vadiname tiesiog garsais.

Leidinio perimamumas – A. Andrianovos „Garsų š ir ž tarimas“ (1 ir 2 dalys), kur aptariami pučiamųjų priebalsių tarimo sutrikimai ir jų korekcijos būdai. Daugelis jų tinka ir garsams č, . Kuo geriau vaikas tars garsus s, z, š, ž, tuo lengviau išmoks č, .

Šiame leidinyje aptariama garsų č’, č, dž’, artikuliacija, tarimo sutrikimai, korekcijos būdai. Daug medžiagos skirta šiems garsams įtvirtinti, jiems diferenci­juoti nuo painiojamų: sč, šč, žir kt. Nedaug diferencijavimo užduočių su retais garsais c, dz. Nėra atskirų pratybų minkštiesiems ir kietiesiems, nes, kaip minėta, kietųjų garsų č ir kalboje reta.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiks žaismingi žodžių, sakinių pakartojimai, kartais lydimi spalvinimo, apvedžiojimo, kūno judesių (pačiūčiuoti žaislą, mesti kamuolį ir kt.). Ugdytojas (pedagogas, vyresnis šeimos narys, auklė) pirmiausia turi pasirūpinti priemonėmis, kurių prireiks atliekant užduotį: pieštukų, šakelių, sagų, lėlių ir kt.

Mokinukams skirta daug tekstų su praleistomis raidėmis, skiemenimis. Siūloma įsiklausyti, tarti ir rašyti priebalsių samplaikas šč, ždž ar , zdz, kuriose vyksta priebalsių asimiliacija: tariama vienaip, o rašoma kitaip. Mokiniai pratinsis išgirsti ir suprasti, kur reikia minkštumo ženklo, nes jis dažnas po garsų č’ ir dž’ (minkštųjų).

Paveikslėliai skirti ir jauniausiems, ir vyresniems vaikams. Kūrybingi ugdy­tojai adaptuos tekstus, klausimus pagal iliustracijas taip, kad tiktų jauniausiems vaikams. Kai kur teks paaiškinti žodžių reikšmes. Pedagogų, tėvų valia – praleisti, sukeisti vietomis užduotis, parinkti jas pagal ugdytinių amžių, interesus. Kai kurios pratybos gali būti derinamos su darželio ar mokyklos programomis.

Ne visur prieš eiliuotus tekstus nurodomos užduotys. Paliekama ugdytojams spręsti, kokias skirti: ar tik pasiklausyti eilučių ir emociškai nusiteikti, ar jas kar­toti, mokytis atmintinai, ar išskirti kai kuriuos garsus, žodžius ir kt.

Atlikdami pratimus, žaidimus ugdytiniai lavinsis erdvės suvokimą (pvz, pla­tu – siaura), dėmesį, mąstymą, emocijas. Plėsis žodynas retesnėmis sąvokomis (profesijų pavadinimais ir kt.). Nemažai progų tikslinti kalbos gramatinę sandarą, nes kaitant žodžius priebalsiai t, d virsta afrikatomis (platus – plačių). Pateikiami klausimai pagal paveikslėlius bus pavyzdys tėvams, kaip skatinti vaikučius su-daryti sakinius, derinti žodžius tarpusavyje ir pan. Tobulės rišliosios kalbos įgūdžiai.

Autorės tikisi, kad ugdytiniai, ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikai, ras ką nors įdomaus ir linksmo. Leidinio medžiaga, išbandyta autorių praktikoje, turėtų būti naudinga tėvams, darželių ir mokyklų pedagogams, logopedams, surdopedagogams, spec. pedagogams, studentams.

Leidykla „Lucilijus“, 2012 m.

52 p.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

© 2023. Leidiniai paštu