shopping_cart0 Krepšelis

Leidiniai paštu

Katino Teodoro mokyklėlė. Rašymo elementai


2,50 €
1 vnt.
Apie prekę

Nuo­tai­kin­gas ka­ti­nas Te­odo­ras pri­trauks ma­žų­jų dė­me­sį ir pa­ska­tins iš­mok­ti gra­žiai ra­šy­ti.

Ši kny­gu­tė pa­dės ma­žie­siems la­vin­ti smul­ki­ą­ją mo­to­ri­ką, ko­or­di­na­ci­ją, dė­me­sį, re­gi­mą­jį su­vo­ki­mą, ran­kos ju­de­sius, for­muo­ti ra­šy­mo įgūdžius.

Dirb­da­mi su šia kny­gu­te tik 15 mi­nu­čių per die­ną vai­kai grei­tai iš­moks ra­šy­ti įvai­rių ti­pų li­ni­jas, raš­tus, or­na­men­tus.

Pa­vyz­džiai pa­dės vai­kams tin­ka­mai at­lik­ti už­duo­tis.

Sudarytoja Monika Gaidamavičienė

Apimtis: 28 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2018 m.

Prie šios prekės rekomenduojame


Katino Teodoro lietuvių kalbos taisyklių rinkinukas pradinukams. Sud. Odeta Romanova
Katino Teodoro lietuvių kalbos taisyklių rinkinukas pradinukams. Sud. Odeta Romanova

3,80 €

Katino Teodoro mokyklėlė. Nuo raidės prie žodžio
Katino Teodoro mokyklėlė. Nuo raidės prie žodžio

2,50 €

Katino Teodoro mokyklėlė. Linijos ir ornamentai
Katino Teodoro mokyklėlė. Linijos ir ornamentai

2,50 €

​Katino Teodoro mokyklėlė. Raidės
​Katino Teodoro mokyklėlė. Raidės

3,00 €

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų

© 2023. Leidiniai paštu